župnija trnovo
Župnija sv. Janeza Krstnika Trnovo
Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Župnija Trnovo na Facebooku
.:župnija / duhovniki
 Duhovniki v naši župniji

G. župnik: Tone Kompare
tel 01 283 50 60 ali 041 22 00 01

 Trnovski župniki in kaplani

Župniki in kaplani župnije sv. Janeza Krstnika v Trnovem

Povezava na spletni dokument.

ŽPK Tone KOMPARE od 2003 do - KPL Janez Rus od 2011 do 2013
DHP Rafko Valenčič od 2011
KPL Alek Zwitter od 2007 do 2011
DHP Gregor Kunej od 2006 do 2007
KPL Matjaž Zupan od 2004 do 2006
UPR Tone BOHINC 2003 ŽPK v pokoju. Živi v župn. Trnovo od avg. 1994
ŽPK Janez POGAČNIK od 1979 do 2003 KPL Marko ČIŽMAN od 2002 do 2004
KPL Damijan ŠTIH od 2001 do 2002
DHP P. Mirko PELICON
P. Franček BERTOLINI
od 2000 do 2001
KPL Pavel PIBERNIK od 1999 do 2000
KPL Marko MARINKO od 1997 do 1999
KPL Janez ŠIMENC od 1996 do 1997
KPL Vid STANOVNIK od 1994 do 1996
KPL Anton DULAR od 1992 do 1994
KPL Anton GNIDOVEC od 1991 do 1992
KPL Andrej ŠINK od 1988 do 1991
KPL Ivan JAGODIC od 1984 do 1988
KPL Andrej SEVER od 1981 do 1984
ŽPK Danijel KAŠTRUN od 1971 do 1979 KPL Jože ERJAVEC od 1978 do 1981
KPL Janez OBERSTAR od 1976 do 1978
ŽPK Franc FRIC od 1951 do 1971 KPL Vinko MALOVRH od 1970 do 1976
KPL France TURK od 1969 do 1970
KPL Jože ŠUSTARIČ od 1963 do 1969
KPL Franc PAVALEC od 1961 do 1963
KPL Franc PERKO 1961
KPL Jože BERTONCELJ od 1956 do 1961
KPL Mirko CUDERMAN od 1955 do 1956
ŽPK Ivan VINDIŠAR od 1940 do 1951 KPL Alojzij ŠPAROVEC od 1946 do 1955
KPL Stanislav PERČIČ od 1943 do 1946
KPL Vinko ZALETEL 1941
ŽPK Janko CEGNAR od 1937 do 1939 KPL Marjan KREMŽAR 1939
KPL Ladislav LAMPIČ od 1937 do 1938
ŽPK Franc S. FINŽGAR od 1918 do 1937 KPL Karel MATKOVIČ od 1934 do 1940
KPL dr.Jožef POGAČNIK od 1932 do 1937
KPL Anton HOSTNIK od 1921 do 1934
KPL Janez JALEN od 1920 do 1921
ŽPK Ivan krst. VRHOVNIK od 1891 do 1918 KPL Jožef VERCE od 1916 do 1920
KPL Ivan GOGALA od 1913 do 1916
KPL Jožef GOSTIŠA od 1910 do 1913
KPL Josip DOSTAL 1899
KPL Franc FERJANČIČ od 1894 do 1898
KPL dr. Jožef DEBEVEC 1892
UPR Ignacij ZUPANC od 1890 do 1891 KPL Ignacij ZUPANC od 1890 do 1891
ŽPK Franc KS. KARUN od 1853 do 1890
ŽPK Franc S. BARLIČ od 1824 do 1853
ŽPK Ivan POLC od 1822 do 1824
UPR Ivan POLC od 1820 do 1822
ŽPK Peter ZUPAN od 1791 do 1820
UPR Martin K. URBANČIČ od 1790 do 1791
ŽPK Franc KS. IGGEL od 1788 do 1790
ŽPK Jernej BOŠTJANČIČ od 1787 do 1788
UPR Blaž KLEIN od 1787 do 1787
ŽPK Jožef BOBEN od 1785 do 1787

Zbral in uredil Marko Novak, julij 2007
 Predstavitev g. kaplana Aleka Zwitterja

Dragi Trnovčani, drage Trnovčanke!

Naj se vam na kratko predstavim. Kot ste najbrž že seznanjeni, k vam prihajam kot novi kaplan. A sem obenem med vami tudi kot Ljubljančan med Ljubljančani.

Nenavadno, kako me je vodila božja previdnost. V gimnazijskih letih in v treh letih študija medicine, ki so sledila, sem se s kolesom ali peš podil po teh ljubljanskih ulicah. A sem se hkrati podil za življenjskim smislom. Vedno iste ulice, a vedno z drugačnimi mislimi v glavi, vedno za korak dlje v odgovorih na temeljna življenjska vprašanja. In prav vsa ta leta iskanja so rodila najdragocenejše: osebno spreobrnjenje k živemu Bogu.

Kmalu zatem sem srečal živahno in ustvarjalno okolje Skupnosti Emanuel, kjer se je v naslednjih letih postopoma izkristaliziral moj duhovniški poklic: sprva sem tri leta študiral teologijo kot laik; potem, po letu premišljevanja o poklicanosti v belgijskem mestu Namur, sem vstopil v ljubljansko semenišče. Kot diakon sem pomagal v kranjski župniji, zatem pa odšel na dvoletni magistrski študij v Bruselj. V 'evropski prestolnici' sem na jezuitski fakulteti študiral dogmatično teologijo; naloga, ki jo končujem, je s področja Avguštinovih komentarjev Janezovega evangelija.

Sem torej škofijski duhovnik. Kapuca na moji albi, ki ste jo nekateri že opazili, ni znamenje redovništva; prinesel sem jo iz Belgije, kjer je ta v običajni rabi škofijskih duhovnikov. Pripadam pa Skupnosti Emanuel, mednarodni skupnosti, ki se je rodila v Parizu v sedemdesetih letih. Posebna poudarka te mlade katoliške skupnosti sta na molitvi in oznanjevanju. Gre za skupnost, katere člani so večinoma laiki, ki živijo običajno poklicno življenje sredi sveta. Ob tem se vsak trudi živeti pristno molitveno življenje ter iskati sodobne načine, kako približati evangelij današnjemu človeku.

Kaj bi vam rad povedal kot uvodno misel? Da sem prepričan, da je verovati lepo. Da verjamem, da je evangelij ne samo resničen, ampak tudi izredno privlačen. Da je Jezusovo sporočilo vedno sveže in lahko nagovori vsako novo generacijo in vsako človeško srce.

Zame torej duhovnik ni nekdo, ki bi pripadal določeni ideologiji. Je preprosto nekdo, ki živi iz osebnega prijateljstva s Kristusom in ki želi to prijateljstvo posredovati drugim. Je torej tisti, ki ljudem prinaša Kristusa in tako gradi živo skupnost okrog vstalega Kristusa. Cerkev je torej, kot je nekoč zapisal kardinal Schönborn, »mreža prijateljstev v Kristusu.« Vse njene oznanjevalne ali karitativne ali družbene dejavnosti so kot pisani cvetovi, ki poganjajo iz tega prijateljstva z Bogom.

Želim torej, da bi skupaj gradili čimbolj razgibano, čimbolj pisano skupnost in da bi se na travniku naše župnije lahko vsakdo našel v tem, kar je, da bi na njem lahko vsakdo zacvetel v svojih barvah.

Zadnji prispevki
Klikni naslov za celotno vsebino
 Copyright © 2014 Župnija Trnovo
Uredniki